Turneringsregler

Disse reglene gjelder turneringer på plattformen vår.

Se flere regler som relaterer til siden som en helhet

Se regler som kun gjelder cash games

Turneringsreglene som er listet her er ment til å komplimentere bruksvilkårene, ikke erstatte dem. Der det er uoverenstemmelser mellom turneringsreglene og bruksvilkårene vil bruksvilkårene gjelde.

Merk: Regel 5, 14 og 15 er kun relevante for turneringer som bruker blinder og/eller en dealer-knapp.

1. Generelt

 1. Vi vil, alltid, ta spillets beste i betraktning og ha rettferdighet som høyeste prioritet i prosessen når de tar avgjørelser. Uvanlige omstendigheter kan, i noen tilfeller, diktere at avgjørelser i rettferdighetens navn prioriteres høyere enn de tekniske reglene.

 2. Alle turneringer vil starte presis på den oppsatt tiden som er satt opp i turneringslobbyen. Vi forbeholder oss retten til å utsette eller kansellere en turnering uten forvarsel.

 3. Viktig informasjon om hver turnering, inkludert blindestruktur, lengde på runder, rebuy og pauser, kan finnes ved å klikke på 'Turneringsinformasjon'-knappen i turneringslobbyen (PC), og ved å klikke på selve turneringen via lobbyen (mobil). Vi forbeholder oss retten til å endre parameterne til alle turneringer til enhver tid uten forvarsel.

 4. Seter tildeles tilfeldig. Setebytte er ikke tillatt.

 5. Knappen (button) vil være på Sete 1 når spillet starter.

 6. Ett bud og tre høyninger er tillatt i Fixed Limit-turneringer. Det er ingen grenser for antall høyninger tillatt i Pot Limit og No Limit-turneringer.

 7. Premier vil belønnes som vist i turneringslobbyen, bortsett fra når det gjøres en avtale (se Regel 23) eller turneringen kanselleres (se vår policy for kansellering av turneringer). Hvilke premiestrukturer som brukes avhenger av flere faktorer, inkludert antall spillere og antall spillere per bord. Premiestrukturen fullføres ikke før registreringen stenger og rebuy og/eller add-on-perioden er over.

 8. For å kunne gjøre en rebuy i en rebuy-turnering må du ha midler tilgjengelig på kontoen din. Spillere uten tilstrekkelige midler på kontoen sin vil elimineres fra turneringen. Midler som brukes i andre spill, eller i en valuta som ikke matcher valutaen for turneringen anses ikke som tilgjengelige.

 9. Sen registrering: Sen registrering er tilgjengelig i de fleste turneringer. Lengen på perioden for sen registrering varierer, men vil alltid vises på turneringsbilletten i lobbyen for raskt sete, i detalj-panelet i turneringer-fanen, og i overskriften i turneringslobbyen for den turneringen. Tid for sen registrering måles i klokke-tid (i motsetning til turneringsspill-tid). For eksempel, dersom en turnering starter 09:00 og har 90 minutter sen registrering, vil registrering stenge kl. 10:30. Sen registrering vil stenges før dersom det har røket ut nok spillere til at premiene starter.

  Vennligst merk at spillere kun kan delta i en turnering én gang, med mindre re-entry tillates, som spesifisert i turneringslobbyen. At en spiller bruker flere kontoer til å spille en enkel turnering flere ganger er ikke tillatt, og kan resultere i straffer, inkludert en advarsel, diskvalifikasjon fra turneringen (med tap eller delvis tap av gevinster), og utestengelse fra vår plattform.

 10. Avregistrering: De fleste turneringer tillater avregistrering opptil noen få minutter før turneringen starter. Det eksakte tidspunktet for når avregistrering stenger spesifiseres i turneringslobbyen for hver turnering, og kan variere fra turnering til turnering. Spillere som har vunnet setet sitt gjennom en satellitt kan avregistrere seg hvis turneringen tillater det; men, de vil motta turneringspenger (T-penger) eller en billett i bytte mot setet sitt. T-penger kan brukes til å kjøpe seg inn våre andre turneringer. Sjekk siden for T-penger for mer informasjon.

  Merk at noen satellitter avsluttes etter starten på mål-turneringen, men under sen registrering. I de tilfellene vil satellitt-vinnerne settes direkte i mål-turneringen etter at satellitten er ferdigspilt.

  Note: Registrering og avregistreringstidspunkter varierer i forskjellige turneringstyper. Ikke alle turneringer tillater avregistrering - dette vil betegnes på tidspunktet du registrerer deg. Sjekk turneringslobbyen for de eksakte registreringsdetaljene for hver turnering. Vi forbeholder oss retten til å endre tidspunkter for registrering og avregistrering uten forvarsel.

  Spillere som selv-ekskluderer seg underveis i en turnering vil uansett fortsatt kunne fullføre alle turneringer som allerede er i gang hvor de deltar. Det betyr også at sSpillere som ber om å bli selv-ekskludert fra spill på vår plattform etter å ha kvalifisert seg til Dag 2 i en Flerdags-turnering eller Fase-turnering fortsatt vil fortsatt ha mulighet til å spille den påfølgende dagen av den turneringen, selv etter at perioden med selv-ekskludering har begynt. Spillere som velger å ikke spille de påfølgende dagene vil ikke motta noen kompensasjon.

2. Elimineringer

 1. Turneringen avsluttes når en spiller vinner alle sjetongene i spill, eller i noen turneringer, når alle gjenværende spillere vil motta den samme premien (for eksempel, hvis turneringen premierer fem identiske premier kan turneringen avsluttes når det er fem spillere igjen).

 2. Dersom to eller flere spillere blir slått ut i samme hånd, vil spilleren som startet hånden med mest sjetonger plasseres høyere enn de med ferre sjetonger. Hvis alle spillerne startet hånden med identisk antall sjetonger vil de dele plasseringen, og eventuelle premier disse har vunnet vil deles likt mellom de. Under hånd-for-hånd (som beskrevet i regel #13), vil to eller flere spillere som elimineres i en enkel 'synkronisert' hånd behandles som at de ble eliminert samtidig, selv om de er på forskjellige bord.

 3. I enkelte faser av turneringen (for eksempel, hvor premiepengene stiger betraktelig når neste spiller slås ut) og det er mer enn ett bord igjen, kan turneringen spilles 'hånd-for-hånd'. Dette betyr at om ett av bordene blir ferdig med sin hånd før resten av bordene, venter de på at resten av bordene skal spille ferdig før neste hånd deles ut. Under denne hånd for hånd-perioden vil alle elimineringer under en ‘synkronisert’ hånd (selv på forskjellige bord) behandles som at de skjedde samtidig, med formål om å bestemme resultatlisten. Rekkefølgen baseres på sammenligning av stacker etter regel #12, og ikke hvem som tapte sjetongene sine først.

 4. Vi bruker en 'bevegelig dealer-posisjon'-regel i sine turneringer. I følge denne regelen kan ingen spiller ha dealer-posisjonen to ganger på rad; hver gang en hånd avsluttes flyttes dealer-posisjonen med klokka. Implikasjonen av denne regelen gjør at når spillere elimineres kan det være spillere som får en utsettelse fra en eller begge blinder. Siden dette skjer tilfeldig vil ingen spiller få noen fordel over tid, og regelen er nødvendigvis rettferdig for alle spillere.

 5. Når to spillere gjenstår på finalebordet vil dealer-posisjonen legge lilleblind, og handle først i hånden.

 6. Når spillere elimineres fra turneringen vil programvaren "bryte" bord for å fylle tilgjengelige tomme seter. Seteplasseringen til spillere på brutte bord er tilfeldig og, selv om det skjer sjeldent, kan føre til at en spiller må sette flere storeblinder på rad. I blant kan programvaren balansere bordene for å forsikre at alle bord har et likt (eller så nært likt som mulig) antall aktive spillere. Spillere som flyttes individuelt for å balansere bordene vil, når det er mulig, flyttes til lignende seter relativt til blindene. Når nok spillere er eliminert, vil alle spillere plasseres sammen på 'finalebordet’.

3. Pauser

 1. Pauseoppsettet i en turnering finner du i dialogen 'Turneringsinformasjon', som kan åpnes fra turneringslobbyen. Spillere oppfordres til å studere pauseoppsettet i de turneringene de ønsker å spille, da lengden på pauser og timingen kan varierere fra en turnering til den neste. Vi tilbyr to typer pauser:

  1. Turneringer med synkroniserte pauser vil ta pause 5 på hver hele time. For eksempel, en turnering som starter 07:25 vil ta pause 07:55, 08:55, 09:55 og hver time deretter til turneringen avsluttes.

   Turneringer av denne typen kan identifiseres av frasen ‘Det er en pause på 5 minutter 55 minutter etter hver time', som finnes i 'Turneringsinformasjon’-seksjonen av 'Struktur'-fanen i turneringslobbyen.

   Det kan også være turneringer hvor de synkroniserte pausene kun er annenhver time. I disse turneringene vil turneringsinformasjon-panelet av 'Struktur'-fanen vise “Turneringen har pause på 5 minutter 55 etter annenhver time”. For eksempel, i turneringer som dette, som starter kl. 08:35, kan gå på pause 08:55, 10:55, og annenhver time etter dette.

   I rebuy-turneringer av denne typen hvor add-ons er tillatt vil det være kort pause til (vanligvis tre minutter) ved slutten av rebuy-perioden, slik at spillere kan gjøre add-ons.
  2. Andre turneringer vil ta pause til vanlige intervaller gjennom spillet. For eksempel, en turnering som starter 07:25 tar kanskje pause etter hver times spill. I det tilfellet vil den første pausen starte 08:25.

  I alle tilfeller vil turneringen vente på at hender på alle bordene fullføres før pausen starter. Dette betyr at pausen på noen bord varer litt lenger enn på andre bord.

  Merk at ikke alle turneringer har pauser (for eksempel Hyper-Turbo og noen Heads-Up eller Shootout-turneringer).

4. Frakobling og stå over

 1. Ved å delta i en turnering godtar spilleren risikoen for Internett-frakobling som følge av koblingen mellom deres datamaskin og serverne, forsinkelser, frysninger eller andre problemer i spillerens datamaskin.

  1. Vi tar ikke ansvar for en spillers frakoblinger, med unntak av i de tilfeller hvor serverne krasjer.
  2. Selv om hver enkelt bruker er ansvarlig for hans eller hennes egen Internett-tilkobling gjør vi en innsats for å beskytte spillere som blir frakoblet mot slutten av en turnering for ekte penger, ved å tillate tid til å koble tilbake. Reglene for å aktivere ekstra tid ved frakobling (DET) er ser du her.
  3. Om tiden til en spiller, tilkoblet eller ikke, går ut i en hånd, vil hans eller hennes hånd bli kastet om noen har høynet eller checkes hvis ingen har høynet.
  4. Om en spiller ikke er tilkoblet før en hånd starter, vil han eller hun få utdelt kort, og blinder og/eller anter vil settes. Det er ingen regel mot at en spiller velger å stå over; spilleren som gjør dette vil fortsette å sette blinder og anter, og få utdelt kort. To eller flere spillere kan ikke avtale å stå over samtidig, verken på samme bord eller forskjellige bord.
  5. I Shootout og Heads-Up-turneringer, hvis alle spillere på et bord er frakoblet og/eller står over et stort antall hender (vanligvis 250 hender eller mer i turneringer for ekte penger) vil kampen avsluttes og spilleren med flest sjetonger vil gå videre til neste runde.

5. Chat

Merk: Denne regelen er ment til å supplimentere, ikke erstatte kortrom-reglene, som inneholder mer informasjon om akseptabel og uakseptabel chat.

 1. Spillere, enten de er i en hånd eller ikke, kan ikke diskutere hendene før de er fullførte. Spillere er pålagt å beskytte andre spillere i turneringen til enhver tid. Å diskutere kastede kort eller muligheter i hånden er ikke tillatt. Det kan gis en straff for å diskutere hender under spill.

Merk: Formålet med denne regelen er å beskytte interessen til spillere som fortsatt er med i turneringen, men ikke i den nåværende hånden. Vennligst se våre regelsider for forbudt chat i turneringer for videre informasjon. Mer spesifikt, denne regelen gjelder ikke situasjoner der kun to spillere gjenstår i en turnering, eller turneringen startet som en Heads-Up.

6. Uetisk spill

 1. Poker er et individuelt spill, ikke en lagidrett. Enhver handling eller chat ment til å hjelpe andre spillere er uetisk og forbudt. Uetisk spill, som passivt spill (å spille mindre aggressivt mot en partner) og sjetongdumping (tape sjetonger til en partner med intensjon), kan resultere i straff, inkludert konfiskering av midler fra overtrederen og/eller terminering av kontoen. Vi sjekker spill rutinemessig for å se etter brudd på reglene våre og for å forsikre oss om integriteten til spillene våre. Det kan være nødvendig å tilbakeholde gevinster frem til fullførelsen av spillgjennomganger.

 2. Med noen unntak (beskrevet under) kan én spiller kun spille én konto under en turnering og får ikke 'gi bort' setet sitt midt i en turnering til en annen spiller. Brudd på denne regelen kan føre til straff, inkludert en advarsel, diskvalifikasjon fra turneringen (med delvis eller helt tap av gevinster), og utestengelse fra plattformen vår.

  Eksempler på godkjente unntak vi gir under menes for å beskrive eksempler på ikke planlagte med seriøse tilfeller vi ikke kan kontrollere.

  Eksempler på ting som ikke er utenfor din kontroll og derfor forbudt inkluderer:

  1. Å legge seg og la noen andre avslutte turneringen.
  2. Å starte en turnering for så å sette seg på et fly, eller dra på en annen tur som er planlagt, og be en venn om å spille på kontoen din mens du reiser.
  3. Å bestemme at det vil være morsomt å avslutte Sunday Million hos Frank, og be Frank om å ta over kontoen din, mens du bruker de 30 minuttene det tar å dra til huset hans.
  4. Du og en venn spiller i den samme turneringen. Du avtaler at hvis han slås ut før deg, vil han ta over og spille på din konto.
  5. Mannen din er utenbys i helgen, men gir deg passordet hans. Du logger deg på både hans og din konto, og spiller på begge kontoene i samme turnering.
  6. Du har gått videre til de siste få bordene av en turnering, og noen tilbyr deg penger for setet ditt. Du lar den andre spilleren å logge på kontoen din, eller du fortsetter å spille turneringen mens du følger spesifikke instruksjoner fra han.
   Eksempler på ting som er utenfor din kontroll og derfor tillatt, avhengig av at vi har mulighet til å samle bevis, inkluderer:
   1. En tordenstorm treffer der du befinner deg og tar strømmen på området, så du ringer en venn og ber han ta over kontoen din samtidig som du finner en alternativ ordning.
   2. Barnet ditt har blitt syk og du må dra på sykehus, så du ringer en venn og ber han om å ta over kontoen din.
   3. Du spiller en turnering og mister internettforbindelsen hjemme på grunn av en feil med din ISP. Du ringer en venn og han tar over mens du finner en alternativ ordning.

7. Problemer med server

 1. Hvis serveren skulle krasje, vil hendene som spilles ved hvert bord, bli gjenopprettet med opprinnelig status. Antall chips vil også gjenopprettes til antallet hver spiller hadde ved begynnelsen av hånden. I spesielle tilfeller, som når en turnering må avlyses på grunn av serverkrasj el. l., vil spillerne få kompensasjon i henhold til policyen for kansellering av turneringer.

8. Avtaler

 1. Å gjøre avtaler er tillatt i turneringer, med mindre noe annet spesifiseres i turneringslobbyen.

  1. Hvis alle resterende spillere i en turnering blir enige om å dele pengene etter en formel de bestemmer, vil vi akseptere denne avtalen, og endre de opprinnelig publiserte utbetalingene i turneringen slik at de reflekterer summen som ble bestemt i avtalen.
  2. Hvis alle spillerne som er igjen ønsker å gjøre en avtale, bør de huke av boksen 'Diskuter en avtale' i 'Info’-fanen i chat-boksen på bordet. Når alle gjenværende spillere har huket av denne boksen vil bordet automatisk ta pause ved slutten av hånden som spilles, og vårt kundeservice-team vil få beskjed. En ansatt vil komme til bordet for å forsikre at alt går rolig for seg når avtalen gjøres. Vi kan ikke garantere at en ansatt vil dukke opp med en gang, selv om vi vil gjøre alt vi kan for å unngå forsinkelser.
  3. Det er ikke mulig å gjøre avtaler i alle turneringer, men når det er tillatt vil boksen 'Diskuter en avtale’ være tilgjengelig i 'Info’-fanen på finalebordet.
  4. Vi vil ikke delta i avtale-prosessen, men vil fungere som en tilrettelegger for å forsikre om at alle er helt enige før vi utfører overføringene etter betingelsene over.
  5. Vi forbeholder oss retten til å kreve at enhver avtale legger til side litt penger ‘på bordet’ som førstepremien. Disse pengene som kreves at det spilles om vil vanligvis ikke være mer enn 5% av den totale premiepotten i turneringen, og forsikrer integriteten til turneringens avslutning. Beløpet det kreves at det spilles om, hvis noe, vil vanligvis spesifiseres i turneringslobby-meldingen.
  6. Spillere kan bli enige om å legge igjen mer penger ‘på bordet' til førsteplassen eller andre plasseringer.
  7. Det er spillernes ansvar å bli enige om en avtale. Ved fraværet av vårt personell, vil chat-meldinger alene nødvendigvis ikke gyldiggjøre en avtale. Men, vi kan tvinge frem en avtale dersom det tydelig var enighet mellom alle spillere.
  8. Kun spillere på finalebordet kan gjøre avtaler for pengene, og alle avtaler må inkludere alle de gjenværende spillerne.
  9. Avtaler vil kun være tilgjengelig i turneringer med ekte penger.
  10. Spillere kan diskutere en avtale de ønsker. Dersom spillere ber om det, vil våre ansatte oppgi ICM, sjetonger eller lik deling sifre til spillere som mulige avtaler.
   • ICM er ‘Independent Chip Model’, en metode som regner ut hver spillers andel i den resterende premiepotten, basert på antall sjetonger, vil resterende utbetalinger (minus penger ‘på bordet’), og sannsynligheten for at hver spiller vinner hver resterende premie i turneringen. Dette er en standard metode som tilbys spillerne.
   • Antall sjetonger er en distribuering av gjenværende premier (minus penger 'på bordet’) basert på antall sjetonger alene.
   • En lik deling deler de gjenværende premiene (minus penger 'på bordet') mellom alle spillerne.
   Alle sifrene i avtalen oppgitt av våre ansatte er ikke endelige før det er tydelig enighet mellom alle spillere i chatten. Spillere kan diskutere variasjoner av de tallene om de ønsker; våre ansatte vil deretter repetere den godkjente avtalen i chatten og spørre de resterende spillerne om å bekrefte avtalen.
  11. Spillere må spille heads-up-kampene på en normal måte, uavhengig av identiteten på motspilleren deres. All 'flipping', sjetongdumping eller annen aktivitet betegnet som 'unormalt' spill er forbudt. Brudd på denne regelen kan resultere i straffer opp til og inkludert utestengelse fra vår plattform med tap av midler. Denne regelen gjelder ikke den siste kampen i en oppsatt heads-up-turnering.

  Det er ikke tillatt å gjøre avtaler om poeng på ledertavler i turneringer. Å gjøre dette kan føre til inndragning av alle tildelte poeng på ledertavler for spillere involvert i avtalen i turneringen.

9. Skuddpremier

 1. I noen spesielt designerte turneringer vil en ‘skuddpremie’ plasseres på noen eller alle deltakerne i turneringen. En spiller som eliminerer en slik motspiller motta skuddpremien.

  Det er tre typer skuddpremie-turneringer:

  Knockout: En skuddpremie plasseres på alle deltakere. Du vinner en pengepremie for hver motspiller du eliminerer. Det er også progressive knockout-turneringer hvor bonusen øker ettersom du slår ut spillere.

  Team Pro Bounty: En skuddpremie plasseres på alle medlemmer av Team PokerStars Pro som er med i turnering.

  Fast skuddpremie: En skuddpremie plasseres på en spesifikk spiller i turneringen.

  Skuddpremien premieres til spilleren som vinner den ‘relevante potten’ for hånden det gjelder, som kan være hovedpotten eller en av flere sidepotter. ‘Gjeldende pott’ betyr potten hvor spilleren det er skuddpremie på var all-in for de siste sjetongene sine.

  • For eksempel:
   Daniel (100 sjetonger), Bjørn (200 sjetonger), Victoria (400 sjetonger), og Frank (1000 sjetonger), spiller en hånd i en No-Limit-turnering.

   Daniel går all-in, og Bjørn, Victoria og Frank syner. Potten Daniel kan vinne er kjent som 'hovedpotten'. Bud fortsetter 'på siden' i sidepott 1.

   Bjørn går all-in, og Victoria og Frank syner. Bud fortsetter mellom Victoria og Frank i sidepott 2.

   Victoria går all-in, og Frank syner.

   Bjørn viser den beste hånda. Han vinner sidepott 1 og hovedpotten, og slår ut Daniel. Han mottar skuddpremien for Daniel.

   Frank viser den nest beste hånda, og vinner sidepott 2, og slår ut Victoria. Frank vinner skuddpremien for Victoria.

   Merk at selv om Bjørn hadde den beste hånden, hadde han ikke like mange sjetonger som Victoria og kunne derfor ikke eliminere henne. Frank hadde derimot nok sjetonger, og vinner derfor Victorias skuddpremie.
 2. I en pokervariant med splittede potter, som Omaha Hi/Lo eller Stud Hi/Lo, vil alltid skuddpremien gå til den høye hånden. Dette er fordi en spiller ikke kan elimineres kun av en lav hånd.

 3. I tilfellet der to spillere viser identiske vinnende hender og derfor splitter ‘den relevante potten’ (eller, i tilfellet av en splittet pokervariant som beskrevet i regel 25, splitte den høye halvparten i den 'relevante potten’), vil enhver skuddpremie deles likt mellom vinnerne. Cent som ikke kan deles vel premieres på tur til spillerne i tidligste posisjoner.

 4. Dersom en spiller med skuddpremie på seg vinner turneringen:

  1. I en Knockout-turnering vil spilleren få sin egen skuddpremie.
  2. I en Team Pro eller satt skuddpremie-turnering som Team Pro eller Fixed Bounty-spilleren vinner, premieres ikke skuddpremien.
 5. Dersom en turnering markedsfører en skuddpremie på en spesifikk spiller som ikke registrerer seg til turneringen, vil det ikke utbetales skuddpremie for den spilleren.

 6. Spillere kan ikke gjøre en avtale seg i mellom om å eliminere en spesifikk spiller for å heve skuddpremien deres. Slike avtaler anses som samarbeid, og er grunn for diskvalifikasjon fra turneringen eller andre straffer. For mer informasjon, se regel 20 og 21 over, og vår side om Forbudt chat i turneringer.

 Dersom det skulle oppstå tvil, er det PokerStars-ledelsens avgjørelse som er den gjeldende.

Håndrangeringer

Hand Rankings

Finn ut hvordan de forskjellige hendene rangeres i Texas Hold'em, Omaha og andre spill.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) om poker

faq games

Ofte stilte spørsmål og svar om å spille poker hos PokerStars.

Pokerordbok

Dictionary

Pokerordboken forklarer de forskjellige uttrykkene og språket i poker.

Kundeservice

Support

Kundeservice er tilgjengelig hele døgnet, og kan svare på spørsmål som ikke er besvarte i ofte stilte spørsmål (FAQ).

Spill med ekte penger

Chip Stack

Gjør ditt første innskudd med ekte penger og spill hos PokerStars. Innskudd er raske og sikre.